TENNIS

C Eubanks+315
J Donaldson-390 1h 34m'

SOCCER

Sport Recife- +235
Arsenal Sarandi- +125 1h 44m'

Almagro- +286
Ferro Carril Oeste- +107 2h 29m'

MLB

Tb Rays+110
Ny Yankees-121 2h 34m'

MLB RL

Tb Rays Rl+1 -200
Ny Yankees Rl-1 +170 2h 34m'